+38 (057) 754-38-64
  +38 (0572) 93-01-16
UA | ENG | RU

Информация для акционеров

//31.08.2019// Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», які відбудуться «16» вересня 2019 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 09 вересня 2019 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. 25.04.2019 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 24.04.2019 р.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 24.04.2019 р

//23.04.2019//Повідомлення про кількість голосуючих акцій акціонерів Товариства станом на 19.04.2019 р.

//23.03.2019// Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 24 квітня 2019 р

//23.03.2019// Проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 24 квітня 2019 р.

//23.03.2019// Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, що заплановані на 24 квітня 2019 року)

//20.09.2018// Особлива інформація емітента

//04.05.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

Протокол чергових загальних зборів акціонерів 23.04.2018

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Особлива інформація емітента

//24.04.2018// Річна інформація емітента цінних паперів 2017 р.

//21.03.2018// Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 23 квітня 2018 р.

Особлива інформація емітента_призначення в_о гл_бухгалтера 13.09.2017

Особлива інформація емітента_звільнення гл_бухгалтера 13.09.2017

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 07.08.2017

Перелік питань на позачергових Загальних зборах акціонерів 07.08.2017 р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів 07.08.2017 р.

ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів 27 квiтня 2017

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

//26.04.2017// Річна інформація емітента цінних паперів. 2016 р. (.pdf)

//24.03.2017// Перелік питань до загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 27 квітня 2017 р.

//24.03.2017// Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 27 квітня 2017 р.

//20.09.2016// Повідомлення про інформацію

//31.05.2016// ПРОТОКОЛ позачергових Загальних зборів акціонерів

//27.04.2016// Річна інформація емітента цінних паперів. 2015 р. (.pdf)

30.04.2015 Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента

29.04.2015 Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента (стор.1стор.2)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2014 р. (.pdf)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 29 квітня 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів. 2013 р. (.pdf, 0,5 МБайт)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 24 квітня 2013 р.

Річна інформація емітента цінних паперів. 2012 р. (.zip, 2,3 МБайт)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 25 квітня 2012 р.

Особлива інформація до відома акціонерів 

Річна інформація емітента цінних паперів. 2011 р. (.zip, 3,2 МБайт)Посадова особа Член Наглядової Ради Митрохiн Геннадій Олександрович  звільнена 22.07.2013 р. (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства володіє у кiлькостi 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки. Рішення прийнято протоколом № 25 засідання Наглядової ради Товариства вiд 22 липня 2013р., яка прийняла рушення про зміну кількісного складу Наглядової ради. 

Після припинення Митрохiним Г.О. своїх повноважень члена Наглядової ради кількісний склад Наглядової ради становить більше половини 2 (дві) особи з 3-х , який є легітимним та зберігає свої повноваження до проведення наступних чергових загальних зборів Товариства. 

Посадова особа Генеральний директор Колесніков Олександр Олександрович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена 23.07.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки 10 мiсяцiв. Рішення прийнято засіданням Наглядової ради, яка прийняла рішення про зміну складу посадової особи. Протокол № 26 засідання Наглядової ради ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКСТРОМАШ" вiд 23.07.2013 р. 

Посадова особа Генеральний директор Митрохiн Геннадій Олексійович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначена 24.07.2013 р. Володіє акціями в статутному капіталi емітента у кiлькостi 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 1 рік. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор по виробництву i технічному забезпеченню ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ". Рішення прийнято наглядовою радою товариства, яка прийняла рішення про зміну складу посадової особи. Протокол № 26 засідання Наглядової ради ПуАТ "ХЕЛЗ"УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiд  23.07.2013 р.