Відділ продажу:
+38 (050) 325-74-26
+38 (066) 814-67-59

Особлива інформація до відома акціонерів  

Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Буркш Галина Миколаївна (особа не навала згоду на розкритяя паспортних даних ) звiльнена 25.04.2012 у зв'язку зi смертю. 

Володiє акцiями товариства у кiлькостi 63 шт..

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посалi протягом 1 року.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2012 року. Протокол б\н вiд 25.04.2012 р.

Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Дзенiс Сергiй Євгенович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призначен 25.04.2012.

Володiє акцiями товариства укiлькостi 1 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi заступника головного конструктора на ТОВ "СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ" . Особу призначено термiном на 3 роки.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2012 року. Протокол б\н вiд 25.04.2012 року.